Företagspresentation:

Orbion Consulting är ett nordiskt teknikkonsultbolag som erbjuder tjänster inom nätinfrastruktur för telekom och energi. Genom att kombinera erfarenhet och spetskompetens med flexibla leveransmodeller hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla, projektera, driftsätta och driva nätinfrastrukturprojekt.

Vi erbjuder lösningar i form av kompetensförstärkning och projektgenomförande samt det vi kallar för funktionsåtaganden, d.v.s. där vi tar ansvar för hela eller delar av våra uppdragsgivares interna processer. Genom Relacom-koncernens samlade kapacitet har vi även möjlighet att ta oss an Managed Service-åtaganden inom nätinfrastruktur.

Vi är teknik- och partneroberoende och våra kunder återfinns bland nätägare, operatörer, systemleverantörer och elproducenter. Vi jobbar även åt entreprenörer och som partners till andra konsultföretag.

Fakta:

Bransch:
Teknikkonsult

Antal anställda totalt (2013):
200 personer

Övrigt:
Orbion Consulting är ett helägt dotterbolag i Relacomkoncernen.

Läs mer på www.orbionconsulting.se