Företagspresentation:

GlaxoSmithKline (GSK) är ett av de ledande företagen inom läkemedelsbranschen. Företaget har globalt omkring 100 000 anställda och omsätter cirka 300 miljarder kronor årligen.

Av de anställda arbetar 15 000 personer med forskning och utveckling av nya läkemedel.

GSK:s huvudområden är mediciner mot astma/KOL, diabetes, virussjukdomar/kontroll, infektionssjukdomar, psykisk hälsa, magproblem samt centrala nervsystemets sjukdomar. GSK har en ledande position inom produktion och utveckling av vacciner. Företaget utvecklar även nya behandlingar mot cancer.

GSK är ett av få läkemedelsföretag som forskar inom både läkemedel och vacciner för WHO:s tre prioriterade sjukdomar: HIV/aids, tuberkulos och malaria. Företaget har utvecklat några av de läkemedel som finns inom dessa områden.

GlaxoSmithKline är hyresgäster i Solna Gate från augusti 2010.

Fakta:

Bransch:
Läkemedel

Omsättning i Sverige:
cirka 1,2 miljarder per år

Antal anställda i Sverige:
170

Läs mer på www.glaxosmithkline.se