Företagspresentation:

Det Norske Veritas, DNV är en global, oberoende stiftelse med syfte att skydda liv, egendom och miljö och är idag världsledande inom riskhantering. Som ledande internationell leverantör av tjänster för riskhantering är syftet inte alltid att eliminera riskerna, utan att ha en överblick över de allvarligaste riskerna och hantera dem professionellt.

DNV:s tekniska kunnande tillsammans med kompetens inom riskhantering har använts för att granska, utvärdera och hantera riskerna i ett stort antal välkända projekt välden över. Ett globalt nätverk tillsammans med modern informationsteknologi gör det möjligt för företaget att hjälpa sina kunder på ett konsekvent sätt välden över.

Cirka 70 personer inom DNV har idag Solna Gate som sin arbetsplats. DNV är hyresgäst i Solna Gate sedan 2007.

Fakta:

Bransch:
Riskhantering

Försäljning (2008):
9560 Miljoner NOK

Antal anställda totalt:
9000 anställda på 300 kontor i 100 länder.

Övrigt:
Stiftelsen grundades i Norge redan 1864 och huvudkontoret är beläget i Oslo.

Läs mer på www.detnorskeveritas.se