Företagspresentation:

Diaverum (tidigare Gambro Healthcare) är en av världens ledande leverantörer på njursjukvård och den största oberoende serviceleverantören i Europa.

Sedan företaget startades för drygt 20 år sedan har Diaverum varit en av de ledande aktörerna på marknaden vad gäller njursjukvård. Verksamheten bedrivs för närvarande i 14 länder, från Sydamerika och Europa till Australien och omfattar över 16 000 dialyspatienter.

Diaverum är den enda europeiska, oberoende vårdleverantören som är helt fokuserad på njursjukvård, utan någon partiskhet när det gäller intern produktion av medicinsk utrustning eller läkemedel. Detta leder till att man kan placera patienten helt i fokus och ägna all energi åt att utveckla och erbjuda en vård av högsta möjliga standard.

Diaverum är hyresgäster i Solna Gate sedan augusti 2010.

Fakta:

Bransch:
Sjukvård

Antal anställda:
totalt 6500 st

Läs mer på www.diaverum.se