Företagspresentation:

Covidien, tidigare Tyco Healthcare är världsledande inom sjukvårdsprodukter och har ett stort antal anställda i flertalet länder. Genom att arbeta med kvalificerad sjukvårdspersonal och professionella organisationer på området är företaget inte bara känt för sina marknadsledande produkter utan även för sin alltigenom gedigna kvalitet.

Covidien kan ta åt sig äran för ett stort antal världskända sjukvårdsprodukter såsom kontrastmedel, pulsoximeter, elektrokirurgi, kirurgisk häftning och laparoskopisk instrumentering. Företaget har ett omfattande medicinsk produktsortiment vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning och tillgodoser vårdbehov på sjukhus, långvård, alternativ vård, doktorsmottagningar samt möjlighet till vård i hemmet.

Covidiens mer filantropiska insatser är inriktade på att i världen bidra till, och möjliggöra en mer kvalitativ sjukvård och företaget finansierar därmed program som hjälper samhällen att besegra specifika sjukdomar.

Covidien är hyresgäst i Solna Gate sedan 2004 och cirka 40 personer inom företaget har idag Solna Gate som sin arbetsplats.

Fakta:

Bransch:
Medicin och sjukvårdsprodukter

Försäljning (2009):
10 miljarder dollar (1/3 av försäljningen sker utanför USA)

Antal anställda totalt:
42 000 personer i 60 länder

Övrigt:
Mer än 2/3 av personalen arbetar i de 65 tillverkningsenheterna i 16 länder.

Läs mer på www.covidien.com