Vi gör det tillsammans

På Solna Gate bryr vi oss om hållbarhet och miljö. Det sporrar oss att hushålla med resurser, att spara energi och att tillsammans med våra hyresgäster arbeta för ett mer hållbart samhälle. Läs mer här.

  Grönt hyresavtal

Sedan våren 2010 har du kunnat teckna Grönt Hyresavtal i Solna Gate. Med ett Grönt Hyresavtal gör hyresgästen och fastighetsägaren ett konkret åtagande om att gemensamt bidra till en bättre miljö. Läs mer här.

  Vår miljöpolicy

Vi har åtagit oss att förbättra Solna Gates hållbarhetsprestanda och inriktar oss framförallt på fastighetens miljöpåverkan. Vi engagerar oss i hållbarhetsarbete för att det är till nytta för alla våra intressenter. Läs mer här.