I  Solna Gate kan du välja ett stort antal kombinationer av ytor, från enstaka våningsplan till större sammanhängande
kontorslösningar sammanbundna med interntrappor.
Nedan finner du några exempel på varierande planlösningar.